Naše společnost provádí tyto měření optických kabelů:

  • kontrolní profilové měření
  • závěrečné měření a komplexní vyzkoušení
  • nezávislé akceptační měření
  • přejímací měření
  • přejímací měření SM kabelů na bubnech

Naše společnost vlastní a jedny z nejlepších měřících přístrojů od Kanadské firmy EXFO.
Veškeré Naše měřící přístroje mají platnou kalibraci.

Metody měření optických kabelů:

  • přímá metoda měřícími přístroji EXFO - FOT 930 v.č. 371611 a v.č.355608 na vlnových délkách 850,1300,1310 1490 a 1550nm
  • měření délky a útlumu odrazu přímou metodou na 1310,1490, 1550 a 1625nm.
  • metoda OTDR reflektometry EXFO - FTB-200 v.č.460003 a FTB-200 v.č.490533 na vlnových délkách 1310 , 1550 a 1625nm s předřadným vláknem 1200m dynamický rozsah 45dB pro trasy do 120 km.

Zpracování měření a vyhotovení měřicích protokolů v TooLBox Office 7.4, Zdotdrex.